Lid worden 

Informatie

 
Bestuur

Jan Kootstra (voorzitter) 
André Jongsma (secretaris)
Marita Ringnalda (1e penningmeester)
Tonny Holtrop (2e penningsmeester)
Erik Mink (algemeen bestuurslid )
Wesley Jongsma (algemeen bestuurslid )
Alie Valkema (algemeen bestuurslid )
   
Contributie
Rabobank Leeuwarden   NL65 RABO 0912475110
Algemeen:
Rabobank Leeuwarden   NL65 RABO 0127546804
Donatie:
 
T.n.v. Penningmeester
Gehandicapten Sportvereniging D.O.V.
Rijksstraatweg 125 | 9254 DD  Hardegarijp
Clubhuis D.O.V.:
Kalverdijkje 77-B | 8924 JJ  Leeuwarden
Tel. (058) 2671367