Handboogschieten
 
De afdeling Handboogschieten traint op vrijdag van 19.00 uur tot 23.00 uur.

Van 19.00 uur tot 20.00 uur wordt er les gegeven aan beginnende schutters .

Vanaf ongeveer 20.00 uur is er vrij schieten voor alle leden.

Heeft u belangstelling neem dan even contact op met:

André Jongsma EMAIL

Dit seizoen was de laatste training op 2 juni 2017 en na de zomer hervatten we de

training weer op 25 augustus 2017.