De gehandicapten sportvereniging "Door Ontspanning Valide" (D.O.V.) werd in 1958, op initiatief van de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (B.N.M.O.), opgericht. D.O.V. heeft momenteel ca. 300 leden. D.O.V. heeft twaalf sportafdelingen. Onze vereniging heeft een eigen clubhuis, met daar tegenaan gebouwd een sportzaal. De accommodatie is gevestigd aan het Kalverdijkje 77-b (achter het zwembad Kalverdijkje), te Leeuwarden. Er worden maandelijks bingo- en muziekavonden verzorgd. Ook hebben we een eigen clubblad "De Schakel". Het clubblad verschijnt zes keer per jaar en bevat nieuws van alle sportafdelingen. 

Alle activiteiten zijn natuurlijk erg kostbaar. De D.O.V.- leden betalen uiteraard contributie, maar hiervan kunnen de kosten niet betaald worden. D.O.V. heeft - door middel van acties - een groot aantal donateurs geworven. Verder organiseert een collectecomité, waarin ook D.O.V.-leden zitting hebben, de jaarlijkse collecte van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. Dit fonds verleent subsidies voor de aanschaf van sportmaterialen en aanpassingen van accommodaties. 

Over ons

ALGEMEEN